NL

Registreer uw fiets

Op deze pagina kunt u uw fiets registreren. Door het koppelen van uw naam aan het serienummer van de fiets, kunnen wij te allen tijde de details van de fiets opvragen. Zo kunnen wij u sneller helpen bij een eventueel probleem, of in geval van diefstal. Het serienummer is te vinden aan de onderkant van de BB. Het nummer bestaat uit 5 of 6 witte cijfers op een zwarte sticker.

  
het serienummer kan maximaal 10 karakters lang zijn en kan bestaan uit enkel cijfers of letters en cijfers