ESF

Samenwerking met het Europees Sociaal Fonds
Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Ridley heeft het project 'Praten Werkt' hiervoor opgestart. Met dit project willen wij onze huidige structuur aanpassen naar een Innovatieve Arbeidsorganisatie om een antwoord te bieden op de uitdagingen waar wij momenteel voor staan. We willen evolueren naar een organisatie die flexibel kan inspelen op de vragen van klanten, door een betere organisatie en teamwerking. 

Maximale subsidie van 80.000 EUR per project:
- Maximaal 32.000 EUR via ESF
- Maximaal 48.000 EUR via VCF