• Sign up for our monthly updates, news and special offers Click here

F-Technologie

Ridley Technologie

F-Tubing

F-Tubing is onze druppelvormige vormgeving van de buizen die significant luchtweerstand doet dalen. Door de buizen op die manier vorm te geven, wordt lucht makkelijk langs de buizen geleid. Om het gewicht van de buizen verder te verlagen, en zo ook de snelheid per watt te verhogen, stompen we de druppelvorm af net op de plaats waar de luchtstroom de buizen loslaat. Dit vertaalt zich in een weerstandsverschil van -4.03% bij een snelheid van 50 km/u.