1. Home
  2. Support
  3. Garantie

Welke garantieprocedure moet ik volgen?

  • Het Frame moet geregistreerd worden binnen één maand na aankoop via https://www.ridley-bikes.com/bike-registration. Na registratie zal de eigenaar een registratiemelding ontvangen. De garantie voor Frames geldt vanaf datum van registratie.
  • Claims in het kader van deze garantie moeten zo spoedig mogelijk en schriftelijk worden ingediend via een erkende Ridley dealer. Het Frame dient aan uw erkende Ridley dealer worden bezorgd, samen met een ontvangstbewijs, een factuur of een ander voldoende schriftelijk authentiek aankoopbewijs waarop het serienummer van het Frame en de datum van aankoop staan vermeld.
  • Indien BCF oordeelt dat het Frame onder de door haar verleende garantie valt, dan wordt dit naar goeddunken van BCF gerepareerd of vervangen door hetzelfde of een gelijkwaardig product, indien hetzelfde product niet langer beschikbaar is. Deze zijn de enige garantieverplichtingen van BCF.


Bekijk hier de volledige garantievoorwaarden

Contacteer ons