1. Home
  2. Support
  3. Garantie

Wat zijn de garantie beperkingen?

  • De garantie omvat onder geen beding de transportkosten van en naar een erkende Ridley dealer, noch enig arbeidsloon voor het repareren of vervangen van onderdelen. Deze kosten zijn in voorkomend geval altijd voor rekening van de eerste eigenaar.
  • Onderdelen gemonteerd op de fiets of het Frame, zoals wielen, versnellingssysteem, remmen, zadelpen, stuur en stuurpen, elektromotor en batterij, onderdelen van het veringsysteem of voorvorken die niet door BCF werden geproduceerd vallen enkel onder de garantie van de respectievelijke fabrikant.
  • Deze garantie van BCF is niet van toepassing op normale slijtage, noch op gebreken, storingen of defecten die te wijten zijn aan verkeerd gebruik, verwaarlozing, verkeerde montage, foutief onderhoud, aangebrachte wijzigingen, aanrijdingen, botsingen of foutief gebruik, corrosie of de effecten van UV-licht.
  • De garantie van BCF is niet van toepassing bij schade die het gevolg is van een ongeval of ander abnormaal, overmatig of oneigenlijk gebruik. Het Frame is met name niet geschikt om trucs uit te voeren, op rampen te rijden, sprongen te maken, agressief te rijden, op zwaar terrein, in een extreem klimaat of zwaar belast te fietsen, voor commerciële of andere gelijkaardige doeleinden te gebruiken; in dergelijke gevallen kan het Frame schade oplopen of kan de fietser zich ernstig kwetsen en kan BCF niet verantwoordelijk worden gehouden.  
  • BCF’s aansprakelijkheid onder deze garantie kan nooit groter zijn dan het bedrag van de oorspronkelijke aankoop. BCF kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade.


Bekijk hier de volledige garantievoorwaarden

Contacteer ons