1. Home
  2. Support
  3. Garantie

Wat is de Ridley garantie?

Belgian Cycling Factory NV, een Belgisch bedrijf gevestigd in Paal/Beringen, geeft aan de eerste eigenaar van een frame-forkset van het merk Ridley / Eddy Merckx (hierna genoemd “Frame”), voor materiële en/of technische productiefouten een garantie van 5 jaar op Frames.


Wij wensen u erop te wijzen dat BCF voor materiële en/of technische productiefouten aan lak- en vernislagen op het Frame een garantie biedt van 2 jaar.


Deze garantiebepaling doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten.

Contacteer ons